موسسه آموزش عالي اجتهاد

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ٩٩ ـ ٩٨

از یکشنبه 17 شهریور ماه تا جمعه 22 شهریور ماه

شروع کلاس‏ های نیمسال اول از شنبه 2٣ شهریور ماه


مجوز استفاده از اين نسخه نظام اطلاعاتي دانشگاهي(ناد) در اختيار " موسسه آموزش عالی اجتهاد " است.
UMS (ITO.UMS/110K) ver. 9.1.1 (build 20111102-13900811), Copyright © 2003-2014 ITOrbitCo.
: نام کاربری
: کلمه عبور
: کد تصویر

شناسه کاربری: *
شماره ملی: *